Moyamoya Center

I vostri contatti

Moyamoya Center
Ospedale pediatrico di Zurigo – Eleonorenstiftung
Steinwiesstrasse 75
8032 Zurigo
Svizzera

nursecoordinator@moyamoya.net

www.moyamoya.net, www.kispi.uzh.ch