Moyamoya Center

Kontakt

Moyamoya Center
Dječja bolnica Zürich – Eleonorina zaklada
Steinwiesstrasse 75
8032 Zürich
Švicarska

nursecoordinator@moyamoya.net

www.moyamoya.net, www.kispi.uzh.ch